SMC debatterade körkort i Bryssel

2019-09-27

Varje år arrangerar FIM en middagsdebatt med ett aktuellt ämne. I år var det körkort som var i fokus. Orsaken är att EU-kommissionen nu börjat en översyn av direktivet och ett arbete för att förändra det. Att Europas motorcyklister är missnöjda med de regler vi har idag är en underdrift och det fanns överhuvudtaget inga belägg innan det trädde i kraft att det skulle öka säkerheten. Det finns inte heller något som säger att säkerheten ökat genom direktivet. I panelen fanns bland annat Maria Nordqvist, SMC, och generaldirektör Matthew Baldwin, EU-kommissionen.

FIM hade bjudit in människor som har stort inflytande över körkortsdirektivet, t ex  generaldirektör Matthew Baldwin och Luis Escobar-Guerro som ansvarar för körkortsdirektivet vid EU-kommissionen. EU-parlamentarikern Boguslaw Liberadzki öppnade debatten och välkomnade debattinläggen från bland annat SMC och FEMA.  Maria Nordqvist, SMC, deltog i en av panelerna och höll ett passionerat anförande.

- Jag har väntat 20 år på att få berätta om hur det ser ut i verkligheten för de som ska ta körkort för dem som skapat direktivet i Bryssel. Kraven på provfordon är onödigt komplicerade och bör ändras eftersom de missgynnar kvinnor och funktionshindrade. Kraven på manövrar i låg fart bör ses över omgående eftersom de flyttar fokus från utbildning i trafik som räddar liv till inhägnade övningsområden. Det ställer också krav på provområden som ökar kostnaderna för körkortstagarna och försämrar tillgängligheten runt om i Europa. EU-kommissionen måste också inse att kraven i EG-direktivet har gett en hög andel dödade utan körkort, sa Maria.

EU-kommissionen kommer nu att under två år diskutera förändringar i körkortsdirektivet. Man tror att ett färdigt förslag kommer att presenteras 2022. Under den här tiden kommer FEMA, FIM, SMC och MC-organisationer i Europa att försöka påverka förslaget i rätt riktning. SMC föreslog att EU-kommissionen frågar dem som nyss tagit körkort i Europa om hur man ser på utbildning och prov. Vi erbjöd oss att ställa frågor till motorcyklister i Sverige och att tillsammans med FEMA sprida den i EU. 

SMC delade under mötet ut rapporten "Serious traffic violations amongst fatalities and seriously injured – with a focus on motorcycles with two wheels" om antalet dödade och svårt skadade på tvåhjulig MC.

Från vänster. Ludovic, Logos,  Matthew Baldwin, Dolf Willigers FEMA, Antonio Perlot ACEM och Maria Nordqvist SMC. 


Några av deltagarna och talarna utanför parlamentet.