Protokoll från styrelsemöte 20190617

2019-07-25

Nu finns protokollet från det femte styrelsemötet på hemsidan.

Rättelse §6 Ekonomi
Intäkterna redovisades till och med maj, ej februari som anges i protokollet.

Läs senaste protokollen här