Protokoll från styrelsemöte 20190830

2019-09-12

Nu finns protokoll från senaste styrelsemötet att läsa på hemsidan.

Läs senaste protokollen här