Orimligt att ta betalt för trafiksäkerhetsarbete!

2019-04-26

SMC driver trafiksäkerhetsarbetet för motorcyklister i Sverige och arbetet finansieras av medlemmarna själva genom medlems- och deltagaravgifter. Tusentals engagerade motorcyklister i hela landet arbetar ideellt för att bidra till att färre ska dödas och skadas på MC. Arbetet vilar på statistik, fakta och forskning. Nu föreslår regeringen i en remiss att organisationer som SMC inte längre ska kunna ta del av statistiken direkt och dessutom måste betala för att få ta del av den. Det rimmar illa med tidigare uttalanden om att samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och företag är en framgångsfaktor för svenskt trafiksäkerhetsarbete.

Var tredje svensk MC-ägare är medlem i SMC. Det är en unik marknadsandel som gör att SMC når motorcyklister med information i olika kanaler. Dagligen används statistik från Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) och Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel. Statistiken ligger till grund för SMC:s trafiksäkerhetsarbete centralt, regionalt och lokalt. Statistiken ligger till grund för fortbildningar, förslag till åtgärder och används i presentationer, rapporter och kontakter med media, remissvar, motorcyklister, beslutsfattare, myndigheter och andra nationellt och internationellt. Man kan, utan att överdriva, säga att olycksstatistiken är utomordentligt viktig för SMC:s verksamhet.

- SMC:s trafiksäkerhetsarbete är värt enorma besparingar för samhället i form av minskat antal dödade och allvarligt skadade motorcyklister. Att behöva betala för att få statistik som ligger till grund för trafiksäkerhetsarbetet ligger inte i linje med Nollvisionen och svenskt trafiksäkerhetsarbete, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC.


- Regering, riksdag och myndigheter har tydligt uttalat att en framgångsfaktor för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är ett effektivt samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och företag. Förslag går i motsatt riktning och leder till sämre möjligheter för ideella organisationer och företag att arbeta med trafiksäkerhet, fortsätter Jesper Christensen.

Om Transportstyrelsens förslag blir verklighet kan SMC få höga kostnader för att bedriva ett trafiksäkerhetsarbete baserat på statistik och fakta. Det kommer dessutom att bli betydligt krångligare att få tillgång till uppgifter eftersom varje uppgift SMC behöver betyder en personlig kontakt med Transportstyrelsens Strada-handläggare.  Därför har SMC föreslagit att regeringen ändrar förslaget så att SMC och andra organisationer och företag som arbetar med trafiksäkerhet ska kunna fortsätta att hämta statistikuppgifter utan kostnader. 

Läs SMC:s remissvar till regeringen angående finansiering av STRADA skickat 17 april 2019. 

SMC:s remissvar 2017 rörande tidigare utredning angående STRADA. 

Regeringens remiss. 

Länk till STRADA på Transportstyrelsens hemsida. 

 
Transportstyrelsen ansvarar för STRADA, systemet dit polis och akutsjukhus rapporterar alla trafikolyckor.