Motorcyklister bildar Väginfrastrukturpartiet, VIP!

2019-04-01

Som de flesta förstått är nyheten ett aprilskämt. SMC ska inte starta Väginfrastrukturpartiet - även om en del önskat detta!
Sveriges MotorCyklister, SMC har tröttnat på löften om satsningar på vägar och en vägutformning som tar hänsyn till alla trafikanter. Med tre år kvar till valet har SMC därför tagit steget in i politiken och startat Väginfrastrukturpartiet, VIP. Med ett brett stöd från en halv miljon svenska MC- och mopedägare och förväntat support från andra trafikantorganisationer som färdas på vägarna tror VIP på många röster i valen till riksdag, regioner och kommuner om tre år.

Sverige är ett stort land där en hög andel av befolkningen är helt beroende av ett motorfordon för att få livet att fungera. Alla som färdas på vägarna i bil, lastbil, buss, motorcykel och moped är väl medvetna om bristerna i vägunderhåll. Allra störst är problemen på landsbygden där medborgarna måste ha minst ett motorfordon för att kunna ta sig till arbete, skola, affär och annan samhällsservice. Det finns inga satsningar i närtid som tyder på att underhållsskulden kommer att åtgärdas. Det finns inte heller något fokus på andra viktiga trafikantfrågor som till exempel säkrare vägmiljö för alla trafikanter, fordon, trafikregler och körkort. Det är bakgrunden till att SMC nu tagit initiativ till partiet VIP.

VIP vill samarbeta med samtliga partier i riksdag, regioner och kommuner, oavsett partifärg som delar VIP:s mål att skapa en vägmiljö i hela landet för alla där varken fordon eller människor skadas under färd.

 • VIP vill samarbeta med alla partier som delar vår vision om säkrare vägar utan dåliga beläggningar, hål, sprickor, grus och gropar där fordon och människor betalar ett högt pris. VIP drömmer om att få ansvar för väginfrastruktur och ingå i beslutande organ på samtliga nivåer i det svenska samhället, från kommuner och uppåt. Vårt mål är att sitta i regeringen med ansvar för alla frågor som rör infrastruktur, fordon och regelverk som styr vägtrafik, säger Kurt Kawason, talesperson för VIP.
 • Inom SMC och andra trafikantorganisationer finns mängder av kompetens och kunskaper som vi kommer att mobilisera under tre år på vägar. Det folkliga stödet är vår styrka, fortsätter Kurt Kawason.

Eftersom MC-politik är en del av vardagen kommer arbetet i VIP att inlemmas i SMC:s ordinarie verksamhet tills vidare. Under tre år framåt kommer VIP att bilda opinion genom den egna MC-tidningen, hemsida, sociala media, kurser, resor, events och SMC:s goda kontakter nationellt och internationellt med sikte på valet 2022.

VIPs viktigaste valfrågor

 • Jättesatsning på vägunderhåll, finansieras genom att alla skatteintäkter från fordonstrafiken läggs på väginfrastrukturen
 • Trafikförsäkringsskatten slopas
 • Obligatorisk kostnadsfri körkortsundervisning i åk 8-9 och gymnasiet
 • Fler riktiga poliser på vägarna
 • Gratis parkering för alla tvåhjulingar
 • Bussfiler öppnas för MC och moped
 • Allt grus på belagd väg ska vara borta innan fordon får trafikera vägen
 • Översyn av alla hastighetsgränser – gränserna ska accepteras av trafikanterna
 • Inga sidoräcken monteras, alla räcken ska vara släta utan stolpar och utstickande delar
 • Bredare vägar med vägren ska byggas där en bil får plats att stanna
 • Skärpta straff för alla som dödar eller skadar någon i trafiken
 • Höga böter för entreprenörer och väghållare som inte bidrar till en säkrare vägmiljö för alla trafikanter.

 

För presskontakt

Kontakta Maria Nordqvist

Politisk sekreterare, konsument- och försäkringsfrågor
SMC-Travel

Tel: 0243-669 79