Maria fick brittiskt pris

2019-10-07

Vid FEMA-mötet 4 oktober fick Maria Nordqvist, SMC, ta emot priset "David Dingley Memorial Award 2019 - for outstanding services to motorcycling" från British Motorcycle Federation, BMF. Priset instiftades genom ett arv till BMF från en helt vanlig medlem, David Dingley. Hans änka ville att priset ska ges till vanliga människor som gjort storartade insatser för motorcyklisterna. Det har endast delats ut en gång tidigare, 2017, och då till Morten Hansen, NMCU i Norge. Maria har jobbat 20 år i SMC och deltagit i FEMAs arbete sedan dess.

Medlemmarna i FEMA, Federation of European Motorcyclists Association, träffas tre gånger per år. Vid mötet i lördags avhandlades många viktiga frågor för Europas motorcyklister, t ex rätten till data från motorcykeln vilket är en fråga som bilorganisationer strider om, bland annat genom kampanjen My Car My data”. En ny beigisk organisation, FEDEMOT ansökte om medlemskap. Ett test av elmotorcyklar på Island presenterades liksom SMC:s rapport om allvarliga trafikbrott, kampanjen Silent Rider i Tyskland och mycket annat. 

Mot slutet av mötet gav Jim Freeman, ordförande i BMF, utmärkelsen David Dingley Memorial Award till Maria Nordqvist. 

- Det kom som en total överraskning och är givetvis en stor ära. Jag har lärt mig otroligt mycket genom det internationella arbetet och haft ett konstant utbyte med medlemsorganisationerna runt om i Europa under alla år, säger en rörd Maria Nordqvist.

FEMAs hemsida. 

Foto: Wim Taal, FEMA

En glad och rörd Maria tar emot utmärkelsen från Jim Freeman, ordförande i BMF. 

 


Deltagarna på FEMA-mötet 4 oktober i Bryssel