Hur undvika vägar med mitträcken?

2019-04-11

SMC får många frågor om hur man kan hittar vägar utan mitträcken. Nu har Trafikverket publicerat en karta med alla mittseparerade vägar. I Nordisk Vägdatabas finns dessutom mängder av information om de svenska vägarna.

Karta över mittseparerade vägar, klicka på länk för större format. 

 

I Nordisk Vägdatabas finns mängder av information om det svenska vägnätet.