Har du kraschat på MC eller moped de senaste tio åren?

2019-05-02

Har du kraschat med din motorcykel eller moped under de senaste tio åren? Då ber vi dig vara med i en global enkätstudie. Syftet är att ta reda på vad som händer i olyckor då MC och moped krockar med andra fordon, vägutrustning eller vägyta. Den ska också ta reda på om det fanns låsningsfria bromsar, ABS, på fordonen och om det hade någon effekt på förarens eventuella skador. Slutrapporten som baseras på förarnas egna erfarenheter ska användas för att
kunna förbättra utbildning, ge underlag för hur vägmiljön kan förbättras, ge kunskap om hastighetens betydelse och potentiella skador och visa om teknik kan hjälpa förare att minska olycksrisken.