Bidrag till elfordon utvärderat – men inte el-MC och elmoped

2019-08-29

I början av veckan släppte Naturvårdsverket en utvärdering med elfordonspremien som utgångspunkt. Den handlar bara om elcyklar - inte om elmopeder och elmotorcyklar trots att bidraget gällde alla tre fordonsslagen. SMC har påtalat detta för Naturvårdsverket som dock inte kommer att göra något om elmotorcyklar, möjligen elmopeder. En trist syn på lätta elfordon tycker SMC. För oss är det självklart att man utvärderar alla eldrivna fordon som kan bidra till förbättrad framkomlighet och minska trängsel – dit hör även motorcyklar och mopeder!

Naturvårdsverkets utvärdering av premien för lätta elfordon publicerades i slutet av augusti. Tyvärr handlar den enbart om bidragen som lämnats till elcyklar. Den enda gången motorcyklar och mopeder nämns i utvärderingen är då den höga olycksrisken tas upp. Det är sorgligt att man sedan bara talar om åtgärder som kan minska olyckor bland elcyklar, även om dessa åtgärder även skulle öka säkerheten för de som kör elmopeder och elmotorcyklar. 

SMC har kontaktat Naturvårdsverket som svarat att utvärderingen endast gjordes av elcyklar då de dels fick 93 procent av bidragen, dels tror verket att det är inköp av elcyklar som ger upphov till de största beteendeförändringarna jämfört med traditionella cyklar. Myndigheten kanske gör något mer om elmopeder i framtiden. Elmotorcyklarna verkar tyvärr inte vara intressanta för Naturvårdsverket. Nästan 9000 personer har fått bidrag med upp till 10 000 kronor var för att köpa elmotorcyklar och elmopeder.  Fordonen används för att pendla och ersätta sitt befintliga fordon med ett fossilfritt. För SMC är det självklart att man utvärderar alla eldrivna fordon som kan bidra till förbättrad framkomlighet och minska trängsel – dit hör även motorcyklar och mopeder!

Läs Naturvårdsverkets utvärdering här. 

Länk till: Elcykling – vem, hur och varför?

 

Så här sa miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande då bidrag till lätta elfordon lanserades: "Fler elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar kan förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt och tillgängligt, också över lite större avstånd. Regeringen räknar med att den nya elcykelpremien kommer ge en överflyttning av transporter från bil till elcykel. Om fler använder lätta elfordon istället för bil kan den globala resursanvändningen och klimatutsläppen minska. De kan också bidra till en bättre folkhälsa."


Snabbladdning av elmotorcykel. Foto: Gert Thell