Åtgärder för att minska olyckor på Slingerbulten

2019-06-19

Väg 257 mellan Rosenhill (väg 225) och Tungelsta, även kallad Slingerbulten, är den väg där det sker mest MC-olyckor i landet (10 döda, 85 allvarligt skadade och 219 måttligt/lindrigt skadade 2004-2018) vilket beror på mycket MC-trafik, höga hastigheter, mycket trafik och en vägmiljö anpassad för personbilar. Trafikverket har nu beslutat att genomföra ett antal trafiksäkerhetsåtgärder på en del av Slingerbulten. Redan nu har vissa delar fått sänkt hastighet från 70 km/tim 60 km/tim. Övriga åtgärder kommer att påbörjas i september och målet är att det ska vara klart innan årets slut.

Du som kört Slingerbulten har kanske redan märkt av att hastigheten sänkts. Med start i september kommer övriga åtgärder att genomföras. Under den tiden kommer självklart   framkomligheten att påverkas. Förändringarna handlar i korthet om:

-          Förstärkta stödremsor med fokus på ytterkurvor, och utökad asfaltering på anslutande vägar för att minska risk för grus på vägbanan.

-          Nya vägräcken med underglidningsskydd på kortare sträckor

-          Utbyte av äldre farliga vägräcken och räckesavslut

-          Borttagning av ett antal träd och stubbar inom skyddszonen

-          Överdäckning av dikesbrunnar

-          Utbyte till mer eftergivliga skyltar, stolpar och reflexstolpar

-          Viss slyröjning i sidoområdet för bättre sikt

- Slingerbulten är en populär sträcka för motorcyklister, men tyvärr också olycksdrabbad. Nu tar vi krafttag för att göra vägen säkrare. Åtgärderna görs också med hänsyn till områdets höga natur- och kulturvärden, säger Anna-Sofia Welander, trafiksäkerhetsstrateg på Trafikverket.

Även Polisen har ökat sin närvaro och genomfört kontroller på Slingerbulten för att minska olyckorna på vägen. Under 2019 har en MC-förare skadats måttligt på vägen. SMC hoppas att åtgärderna från Polisen och Trafikverket kommer att bidra till sänkta olyckstal.

Trafikverkets nyhet om Slingerbulten 


Anna-Sofia Welander är trafiksäkerhetsstrateg på Trafikverket.