Ansökan om att få köra i bussfiler skickad!

2019-04-26

SMC Västra Götaland har idag skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få köra MC i fyra bussfiler under en försöksperiod på två år. VI har diskuterat frågan under flera år med Trafikverket Region Väst och Göteborgs stad. Allt fler upplever hur trängsel leder till ökad kollisionsrisk med andra trafikanter. Eftersom många motorcyklister upplever att de inte uppmärksammas av andra fordon har många framfört att man vill att motorcyklar ska tillåtas i bussfiler. Det är en av de allra viktigaste frågorna som framförs från våra medlemmar. Nu hoppas vi på ett positivt svar från Länsstyrelsen!