Anmäl olyckor och tillbud i samband med vägarbeten till databas!

2019-04-12

Alla MC-och mopedförare som råkar ut för en olycka/tillbud i samband med pågående/avslutat vägarbete under 2019 uppmanas att svara på en enkät! Uppgifterna samlas i en gemensam databas hos VTI och ska visa hur stort problemet är! Grus och hal beläggning efter avslutade vägarbeten leder till MC-olyckor men dessa uppgifter kommer inte med i databasen om vi inte själva berättar detta.
Sprid detta och hjälp SMC att göra vägarna säkrare!