Vill du nominera någon till SMC:s styrelse?

2017-09-07

Valberedningen bevakar vad som sker i styrelsen och föreslår kandidater till styrelseuppdrag i samband med SMC:s årsmöten. Har du förslag på kandidater till SMC:s styrelse, kontakta då valberedningen. Nomineringar till uppdrag skall vara insända till valberedningens sammankallande senast fredag den 1 december 2017. Kom ihåg att alltid tillfråga den som ni nominerar.