Solna stad har återinfört gratis MC-parkering!

2017-06-14

Efter ett antal frågor från SMC Stockholm har Solna kommun ändrat tidigare fattat beslut om att avgiftsbelägga parkeringar för MC och moped klass I. SMC Stockholm riktar ett varmt tack till Solna för detta!