Sjunkande olyckstal på tvåhjulig MC

2017-08-04

Under årets första sju månader har 18 personer dödats på tvåhjulig motorcykel enligt den preliminära statistiken. Varje person som dödas i en trafikolycka är en tragedi för ett stort antal närstående. Varje dödsolycka utreds noga av Trafikverkets djupstudieutredare. Det är dock positivt att antalet dödade minskar jämfört med tidigare år.

Av de 18 personer som omkommit var 16 förare och två passagerare. Samtliga förare var män, passagerarna var kvinnor.

Nio personer omkom i en kollision med ett annat fordon, en person i krock med ett rådjur och åtta personer i singelolyckor. Av åtta singelolyckor har minst fyra personer dött i kollision med ett räcke.

Fem av 16 förare hade inget giltigt körkort vilket även det är en uppseendeväckande hög andel av dem som omkommit. Trenden med en hög andel körkortslösa verkar tyvärr fortsätta. Nästan varje dag kan SMC rapportera om olyckor och polisingripanden som ingår i begreppet "extremt beteende". 

Dödsolyckor på tvåhjulig MC januari-juli 

År Antal dödade – 30 juli *
2017 18
2016 26
2015 23
2014 18
2013 27
2012 21

* Källa: STRADA och Trafikverkets djupstudier

 Krock med räcke på E4 Sundsvall tidigare år. Bilden och olyckan har inget med årets dödsolyckor att göra.