Öppning i frågan om MC i bussfiler

2017-08-25

SMC:s arbete för att få fler bussfiler öppna för motorcyklister ger resultat. Nu aviserar Trafikverket att man inlett en utredning för att undersöka MC-körning kollektivkörfälten i Stockholm. SMC ser fram emot resultatet och kommer att bistå utredarna med med kunskaper och erfarenheter nationellt och internationellt. Faktum är att Stockholm var första stad i världen att öppna en bussfil för MC-förare, redan 1981. Därefter öppnades ytterligare ett antal, för att senare stängas utan att Trafikverket eller Stockholm stad kunde ge någon rimlig förklaring till detta. Enligt motorcyklisterna i staden är tillåten MC-körning i bussfil en av de viktigaste åtgärderna för ökad trafiksäkerhet. Se inslag i TV4 om detta.