Mailutskick om hemsida

2017-03-13

SMC och Svemo företräder över 150.000 medlemmar tillsammans. Detta samarbete är unikt och ger de båda organisationerna en stark position när det handlar om allt från MC-sport till trafikpolitiska frågor. I samband med att vi utarbetar ytterligare fördelar med samarbetet har det tyvärr skickats ett mail till en del medlemmar, med avsändare IdrottOnline. I mailet framgår att SMC har hemsida även hos IdrottOnline. Det stämmer inte. Mailet gick tyvärr ut automatiskt i samband med att SMC fick tillgång till IdrottOnlines system.

Svemo anslöt sig nyligen till SMC och SMC blev samtidigt medlem i Svemo. Från SMC:s håll har det stor betydelse att nu kunna företräda över 150 000 medlemmar när man arbetar på den politiska arenan – både nationellt och globalt. SMC har sedan många år haft förtroendet att företräda Svemo i det trafikpolitiska arbetet, men det nya samarbetet ger betydligt större tyngd i den politiska debatten.

Det utökade samarbetet med Svemo har även gett SMC tillgång till de fördelar som finns med ett medlemskap i Riksidrottsförbundet. Det öppnar inte bara för nya gemensamma satsningar på verksamheter inom exempelvis stuntkörning, gymkhana och MC-orientering som kan vara spännande former av motionsidrott på MC. Det ger även SMC möjlighet att nyttja IdrottOnlines avancerade system för exempelvis hantering av medlemsregister och hemsida.

I samband med att vi kopplade samman systemen och SMC:s medlemsdatabas importerades till IdrottOnline skickades ett mail ut till många av våra medlemmar. Vi vet i dagsläget inte exakt hur många som fått detta mail, men vi ber er som fått det att bortse från det. Uppgifterna i mailet handlar bland annat om att SMC ska ha en hemsida även hos IdrottOnline, men så är inte fallet. Vår hemsida är fortfarande densamma som alltid.

För dig som enskild medlem innebär vårt medlemskap i IdrottOnline att du nu har en inloggning till IdrottOnline där du kan ändra på dina kontaktuppgifter. I IdrottOnline finns en ”aktivitetskalender” och ”Svemo TA”. Aktivitetskalendern listar kommande idrottsaktiviteter och Svemo TA är Svemos tävlings administrationssystem. I dagsläget har du som enskild medlem i SMC inte mycket användning av IdrottOnline och funktionerna som finns där. SMC använder även i fortsättningen vår egen evenemangskalender för både träffar, kurser, tävlingar och andra aktiviteter.

Läs mer i tidigare artikel om nya samarbetet med Svemo.