Körkortslån - även för MC

2017-09-12

Regeringen har aviserat att man ska införa ett statligt lån för vissa grupper för att finansiera B-körkort. Frågan är ute på remiss. Lånen föreslås ges ut till arbetslösa som är anmälda vid Arbetsförmedlingen och lånen ska betalas ut via CSN som hanterar studielån. Villkor är att de sökande har körkortstillstånd och att de sökande är anmälda vid en godkänd trafikskola. SMC har i svar på remissen föreslagit att körkortslån även ska omfatta A-körkort för ökad trafiksäkerhet, möjlighet till arbete och de höga kostnaderna för att ta MC-körkort.

Så här svarade SMC på remissen. 

För SMC och MC-organisationer i hela världen är frågan om körkortsutbildning den viktigaste faktorn för säkerhet. SMC förutsätter att regeringen inte bara kommer att erbjuda lån för att finansiera körkortsutbildning till dem som ska ta B-körkort utan även för dem som ska ta A-körkort. 

Körkortsutbildning för ökad trafiksäkerhet

En kostnadseffektiv utbildning som ger säkra förare är en grundförutsättning för trafiksäkerhet. I Sverige visar dock djupstudier av dödsolyckor att 30 procent av dem som omkommer på tvåhjulig MC inte har giltigt körkort. Sverige har därmed den allra högsta andelen dödade körkortslösa bland dem som dödas på MC. Den här gruppen gör sig ofta skyldig till fler trafikbrott i samband med detta, t ex rattfylleri, drograttfylleri, olagliga fordon och liknande (Extremt beteende- allvarliga trafikbrott bland dödade och svårt skadade på tvåhjulig MC 4.0 aug 2017)

Kostnader för att ta A-körkort högre jämfört med B

MC-körkort blir dyra för elever som inte har ett nätverk där det finns personer att övningsköra med och för elever som inte har råd att köpa en MC att övningsköra med. En lektion för MC kostar betydligt mer i trafikskola jämfört med bil. Kostnaden för körprov är dubbelt så hög för MC jämfört med bil. Riskutbildning för A kostar mer jämfört med bil. En motorcyklist måste också köpa personlig skyddsutrustning för höga belopp för att kunna framföra motorcykeln på ett säkert sätt. SMC förutsätter att regeringen instämmer i att körkortsinnehav är en viktig faktor för MC-säkerhet och därför även ger även blivande motorcyklister möjlighet att ta körkortslån.

Arbetsmarknad finns för A-körkortsinnehavare

SMC anser att även personer som inte är arbetslösa ska kunna erbjudas körkortslån. Unga människor kommer ut i arbetslivet allt senare och lever med låga inkomster under långa tider. Samtidigt ökar kostnaderna för att skaffa bostad. Det är svårt för många att finansiera ett körkort och antalet A-körkortstagare har minskat under några år. Samtidigt växer arbetstillfällena för motorcyklister och sannolikt kommer de att öka i takt med ökad trängsel i våra större städer. Det handlar om MC-bud, MC-taxi, parkeringsvakter och liknande.  Motorcyklarna ger snabbare transporter. För SMC är det självklart att körkortslånet även ska omfatta A-körkort.

Länk remissvar. 

Regeringens promemoria. 

Den aktuella remissen. 


Alla har inte råd att ta körkort. Ett körkortslån kan göra det möjligt för fler att få den efterlängtade lappen.