Konvoj en sommarplåga?!

2017-06-20

SMC fick ett mail med rubriken - Konvojer en sommarplåga. Det kom från en SMC-medlem som själv kör motorcykel men som allt oftare upplever att stora grupper på MC blockerar vägarna och gör det omöjligt att köra förbi, köra av och på motorvägar och liknande. SMC uppmanar motorcyklister som kör i grupp att inte hindra fordon som vill passera. Håll avstånd så att fordon kan köra förbi och svänga in framför dig. Det minskar irritationen hos våra medtrafikanter och minskar risken att de gör misstag i trafiken som kan leda till olyckor.

Så här löd mailet. 

Konvojer som sommarplåga

Jag kör själv MC och har gjort det i många år.  Det verkar som det finns fler på hoj ute och det är ju trevligt. Men när MC-grupperna är 50-75 pers då är det besvärligt. Förra veckan när jag skulle ut på Söderleden i Göteborg kom ett gäng och jag körde bil.  Det var så många och körde så tätt att det går inte att byta fil ut på leden på de platser där man kör av och på.  Även om jag blinkade länge ville dom inte släppa ut mig utan man  blir tvungen att "slå sig ut.  Det fanns en fil till utanför!  Inte ens lastbilar får ligga så tätt. 

Likaså igår på E20 var grupperna med MC inte roliga. Att antingen köra om långsamma gäng i 60-70 eller bli omkörd av gäng i 100 trots omkörningsförbud på 80-väg. Jag som körde bil (en riktigt snabb sådan) fick problem med motorcyklar som låg alldeles för nära och blev trängd av konvojerna.   På landsväg kommer jag aldrig att dra mig åt höger som jag tidigare gjort när motorcyklar kommer i gäng.  

Dessutom har jag en känsla av att dom som kör i stora grupper, inte inser att det är farligt att ligga nära bilen framför. Det är omöjligt att hinna stanna om nåt händer snabbt, några rådjur tex. Med MC är det ju inget problem att ligga med marginal bakom och köra om snabbt en o en om man nu kan gasa?  Det är inte bra att köra om lika "lusigt" som med bil. 

SMC:s sida om gruppkörning med MC

Så här skriver SMC på vår sida med tips om gruppkörning.

Omkörning av andra trafikanter

Hindra inte bilar eller andra fordon som vill passera gruppen. Tillämpa vanliga trafikregler och håll sådant avstånd att ett fordon kan svänga in framför dig efter omkörning.

När du kör om andra fordon och bakomvarande förare hänger på är det viktigt att du inte slår av för fort eller går in för snävt efter omkörningen. Ge även honom/henne plats att komma in framför fordonet ni kört om. Se alltid till att det finns plats ifall flera MC kör om för snabbt. Placerar ledaren eller du dig till vänster om fordonet framför, visar ni för kompisen bakom att ni tänker köra om vid första möjlighet. Ligger ni till höger om fordonet framför visar ni att ni inte tänker köra om just nu.”