Ingen fördubbling av fordonsskatten för MC

2017-09-04

En glad nyhet presenterades 3 september av regeringen. Det gamla förslaget om fördubbling av fordonsskatt för motorcykel är slopat! Redan när Finansdepartmentet tillsatte en utredning om att fördubbla fordonsskatten för MC sade SMC nej och förklarade att man inte kan jämställa motorcyklar med bilar, lätta bussar och lätta lastbilar som väger under 3,5 ton.

I utredningen till nytt bonus-malus system för fordonsskatt ville man först jämställa motorcykel med bilar, lätta bussar och lätta lastbilar som väger under 3,5 ton. SMC påtalade i flera remissvar att det finns inga likheter i vikt och vägslitage mellan en motorcykel som väger 200 kilo och ett fordon som väger flera ton. Motorcyklar körs väldigt lite jämfört med andra fordon.
Utredaren förklarade flera gånger att motorcyklar betalar för lite skatt och därför behöver den årliga avgiften ökas. Nu har regeringen och vänsterpartiet kommit överens om ett nytt förslag där inget befintligt fordon får höjd skatt – inte heller motorcyklar uppger ansvariga vid Finansdepartementet.

SMC tackar för att man lyssnat på våra argument. Den årliga fordonsskatten för motorcykel är 180 kronor.

Läs mer om regeringens ändrade förslag om bonus-malus system.

Läs mer i tidigare nyhet på vår hemsida där hela SMC:s remissvar finns.