Huvudlöst förslag från EU-kommissionen

2017-04-01

Från och med 18 januari 2019 kan personer med körkort tagna senaste tre åren beläggas med förbud mot att bära integralhjälm. Syftet är att hastighetsövervakningen via ATK (fartkameror) skall skärpas just för denna trafikantgrupp. (edit: april april)

nedanstående text publicerades 1 april (aprilskämt).

Samtidigt som ett förbud mot integralhjälm föreslår EU-kommissionen sänkt hastighetsgräns för personer med nytagen behörighet A, A begränsad och A1 (tung, mellanklass och lätt MC) till 80 kilometer i timmen, samma hastighetsgräns som gäller för tunga fordon.

Till och med den dag körkortsinnehavet är tre år gammalt skall de skärpta reglerna kring hjälm och hastighet gälla. Detta enligt ett förslag från EU-kommissionen, baserat på global olycksstatistik som visar att personer med nytagna körkort oftare förorsakar trafikolyckor på grund av bristande körkunskap i kombination med hög hastighet. Man menar att med hårdare bevakning av hastighetsöverträdelser kan man minska antalet olyckor.

Vad man däremot inte tar fasta på är att risken för skall- och ansiktsskador minskar markant om man råkar ut för en olycka och inte bär heltäckande hjälm.

SMC och Svenska Trafikstyrelsen har i en gemensam skrivelse visat på den statistik som finns gällande olyckor i Sverige. Varannan motorcyklist som skadas i trafiken gör det i kollision med annat fordon. Samtidigt är huvudskador en av de allvarligaste skador som kan uppstå på en motorcyklist om olyckan är framme.

- Det är även en fråga om att slippa insekter i ansiktet. En insekt i ögat kan orsaka stor förödelse även om man kör i låga hastigheter. Det hjälper inte heller att ha skyddsglasögon. Tänk bara att få en geting i ansiktet, säger Inge Visir, motorcyklist med nytaget körkort.

SMC och Trafikverket anser att EU-kommissionens förslag är huvudlöst!

 

- Jag har börjat träna på olika sätt att vinkla huvudet under färd för att skydda mig mot insekter. Än så länge är det relativt lugnt, men när värmen kommer gör även getingarna det, säger Inge Visir, nybliven motorcyklist.