Handbok för MC in i Nollvisionen

2017-03-08

På mässan "Elmia På Väg" som pågår 7-8 mars presenterar SMC ett utkast till en handbok för alla som alla som arbetar med säkerhet på väg. SMC vill att ingen glömmer bort motorcyklisterna som en av alla trafikantgrupper. Utkastet till handboken "Säkrare vägar och gator för motorcyklister - en självklar del av Nollvisionen" får stor uppmärksamhet och vi ser fram emot att färdigställa den med nya inputs efter alla kloka samtal med experter på mässan.