Unik MC-försäkring lanseras för SMC-medlemmar

2016-03-18

I slutet av 2015 inledde Sveriges Motorcyklister ett strategiskt samarbete med specialisten på MC-försäkring, Svedea. Samarbetet bygger på gemensamma ansträngningar för att förbättra för motorcyklister i allmänhet och för SMC:S medlemmar i synnerhet. Lagom till säsongsstarten 2016 lanseras två unika fördelar för SMC-medlemmar som väljer att försäkra sin MC hos Svedea; två års förlängd maskinskada och självriskeliminering vid kollision med ett utlandsregistrerat fordon.

SMC-medlemmar har genom samarbetet med Svedea möjlighet att teckna en försäkring som täcker maskinskada ända upp till åtta år och 6.000 mil, vilket är två år längre än normalt. Och skulle man ha oturen att kollidera med ett utlandsregistret fordon slipper man att betala hela vagnskadesjälvrisken, oavsett vem som är vållande till olyckan.  
 
- Det känns oerhört kul att vi kan ge våra medlemmar unika produktfördelar i en MC-försäkring. Vi har sedan tidigare erbjudit rabattförmåner men genom samarbetet med Svedea kan vi nu erbjuda två värdefulla fördelar som kommer förenkla MC-ägandet för våra medlemmar, säger Jesper Christensen, generalsekreterare för SMC.
 
- Som utmanare på den svenska MC-försäkringsmarknaden vill vi skapa MC-försäkringar som tydligt gör skillnad. Vi har tillsammans med SMC haft givande diskussioner om hur vi kan utveckla vår MC-försäkring och är mycket glada att kunna lansera två efterlängtade förbättringar för SMC:s medlemmar, säger Olle Molin, produktchef för mc-försäkring på Svedea.
 
För SMC-medlemmar som redan har sin MC-försäkring hos Svedea träder förbättringarna ikraft direkt, oavsett när MC-försäkringen förnyas. För fullständiga villkor och priser se Svedeas hemsida.
 
För mer information
Jesper Christensen, SMC:s generalsekreterare: 070-557 75 00, jesper.christensen@svmc.se
Olle Molin, produktchef för mc-försäkring på Svedea, 072-732 49 09, olle.molin@svedea.se

 

Jesper Christensen från SMC och Olle Molin från Svedea är glada över att kunna erbjuda ett unikt samarbete som gynnar medlemmarna både ekonomiskt och ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Förutom förmånliga försäkringar arbetar SMC och Svedea tillsammans med en rad trafiksäkerhetsfrågor.
Läs mer om samarbetet mellan SMC och Svedea