Trafiknämnden glömmer demokratiska spelregler i P-frågan

2016-03-10

Trafiknämnden i Stockholms stad planerar att eftermiddag fatta beslut om inköp av P-automater och P-skyltar för 84 miljoner kronor. Detta redan innan remisstiden om parkeringsstrategin är slut och innan fullmäkrige fattat beslut om de nya P-reglerna vilka SMC protesterar starkt mot.
Politiska oppositionen rasar. "Det undergräver grundläggande demokratiska spelregler" - skriver moderaterna i ett pressmeddelande idag.

I eftermiddag ska Trafiknämnden i Stockholms stad ha sammanträde. På dagordningen finns en punkt som heter "Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut". Den punkten handlar om att Trafiknämnden ska ge tjänstemännen i uppdrag att påbörja upphandling av parkeringsautomater och p-skyltar, till ett värde av 84 miljoner kronor. Detta trots att det inte finns beslut om ny parkeringsstrategi. Beslut ska tas i Trafiknämnden 14 april och kommunfullmäktige 13 juni 2016. Remisstiden för parkeringsstrategin har inte löpt ut. Remissinstansernas synpunkter beaktas alltså inte och det saknas underlag för beslut.  

SMC skriver idag till Trafiknämnden och vädjar till ledamöterna att inte fatta beslut under punkt 11 på dagordningen. I skrivelsen framför SMC att:

"Remisstiden fortfarande pågår varför kommunens tjänstemän inte har sammanfattat synpunkterna från de som berörs av Parkeringsstrategin. Nämndens ledamöter har därmed inte fått ta del av synpunkterna varför ett tillräckligt underlag saknas för att fatta beslut i frågan.
Sveriges MotorCyklister, SMC har träffat företrädare för oppositionen och majoriteten samt tjänstemän i Trafiknämnden. SMC Stockholm har framfört att förslaget saknar en analys av hur det påverkar MC- och mopedåkare samt trängselproblematiken för övriga trafikanter. Vi har skickat in ett svar på Parkeringsstrategin. Vi har begärt att förslaget ska återremitteras då det gäller MC och moped klass I. Inget av detta finns som beslutsunderlag vid dagens möte. Att redan idag fatta beslut om en investering på 84 miljoner strider emot alla demokratiska principer."

Oppositionen rasar

Även den politiska oppositionen har reagerat på Trafiknämndens förfarande och Moderaterna skriver idag i ett Pressmeddelande:

Rödgrönrosas parkeringshantering är odemokratisk


På trafiknämnden den 10 mars beslutade den rödgrönrosa majoriteten att föregå remissvaren till den omdiskuterade parkeringsstrategin genom att påbörja en upphandling av parkeringsautomater och parkeringsskyltar till ett värde av 84 miljoner kronor. Moderaterna riktar kritik mot att majoritetens agerande  undergräver grundläggande demokratiska spelregler.

- Förslaget till ny parkeringsplan har engagerat många. Att då föregå remissinstanserna genom att redan nu påbörja en upphandling av skyltar och parkeringsapparater är direkt oansvarigt och visar att den rödgrönrosa majoriteten inte respekterar de beslutsprocesser som finns, säger Cecilia Brinck (M) oppositionsborgarråd och vice ordförande i trafiknämnden

- Vi vill att ärendet återremitteras i avvaktan på att remissvaren sammanställts. Att föregå beslutet om parkeringsplanen genom att redan nu påbörja upphandlingen rimmar illa med majoritetens ambitioner om ökat medborgarinflytande och lokal demokrati, säger Cecilia Brinck (M).

Fakta:

Den 10 december beslutade en oenig trafiknämnd att remittera Stockholms stads förslag på ny parkeringsplan. Parkeringsplanen innebär bland annat kraftiga avgiftshöjningar i innerstaden, att avgift införs i stora delar av ytterstaden samt att motorcyklar och mopeder ska avgiftsbeläggas. Förslagen har mött stort motstånd och många är starkt kritiska.

Ärendet är nu ute på remiss och sista dag att inkomma med svar den 14 mars. Flera tunga remissinstanser har ännu inte svara, bland annat behandlar tio av 14 stadsdelsnämnder frågan efter det att trafiknämnden fattat sitt beslut om upphandling av skyltar och parkeringsautomater. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om parkeringsplanen i juni."

 

 

.

Läs mer om förslaget och skriv under namnlista mot världens högsta P-avgifter för motorcyklar och EU-mopeder klass I