Stockholms politiker lyssnar inte på motorcyklisterna

2016-04-05

Politikerna i Stockholms Stad tänker avskaffa gratis P-rutor för MC och moped. I andra storstäder i världen löser man trängselproblematik med att göra det enklare för fordon som tar mindre plats, men i Stockholm gör man tvärtom. Man har inte gjort någon som helst analys och konsekvensutredning. Man har heller inte lyssnat på de inkomna remissvaren från SMC, utan presenterar idag ett förslag till parkeringsreform som kan innebära katastrofala följder för pendlande tvåhjulsförare.