SMC:s Maria Nordqvist prisad som årets Jämställdhetsstjärna

2016-03-10

Idag har SMC glädjen att gratulera kansliets egen Maria Nordqvist. Hon har uppmärksammats med ett fint pris för sitt arbete för att förändra körprov för motorcykel så att mer fokus läggs på körning i trafik och mindre på manöverbana i krypfart - vilket resulterat i ett mer jämställt körprov som samtidigt främjer trafiksäkerheten.

På SMC:s kansli jobbar Maria Nordqvist som internationell sekreterare. På hennes skrivbord hamnar frågor som rör det mesta inom trafikpolitik och många har säkert läst och hört om Marias brinnande engagemang inom SMC och motorcyklism. Några som uppmärksammat hennes arbete är Nätverket Kvinnor i transportpolitiken. De delar årligen ut priset Årets Jämställdhetsstjärna. 2015-års pris går till Maria Nordqvist.

Nätverkets motivering lyder:

Maria Nordqvist har inom SMC länge drivit frågan om att körprov för motorcykel inte är jämställda. Statistiken visar att kvinnor, trots att de utbildar sig mer och klarar teoriprovet bättre, klarar den praktiska uppkörningen sämre.

SMC efterlyste en översyn med anledning av den påtagliga skillnaden mellan könen. Det ledde till att regeringen gav Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i uppdrag att göra en utredning. Den i sin tur visade att kvinnors högre andel av underkännanden kunde härledas till manöverprov i låg fart. Dessa prov gynnade längre personer, och eftersom kvinnor som regel är kortare än män missgynnades kvinnorna.

VTI:s utredning blev klar 2014.

2015 genomförde Transportstyrelsen och Trafikverket Förarprov i samarbete med SMC och andra berörda aktörer en rad förändringar som ska leda till att förarprovet för motorcyklister blir mera jämställt. Det handlar framför allt om nya regler för manöverprov där ett av två prov tagits bort till förmån för större fokus på körning i trafik. Trafikverket har också genomfört en genusutbildning för sina förarprövare, och trafikskolorna har köpt in motorcyklar med lägre sitthöjd för att möta behoven hos kortväxta förare.

Nätverket Kvinnor i transportpolitiken vill med utmärkelsen Årets Jämställdhetsstjärna 2015 uppmärksamma att strukturell diskriminering av framför allt kvinnor återfinns där normer sätts efter genomsnittliga manliga kroppar. Ett annat exempel är krockdockor: De är helt utformade med utgångspunkt från mannen.

Den kunskap som Maria Nordqvist har bidragit till att lyfta fram illustrerar väl de skillnader som kan finnas i kvinnors och mäns förutsättningar att ta del av transportsystemet. Hennes arbete har varit, och är, mycket viktigt för att skillnaderna både ska uppmärksammas och kunna åtgärdas.

Charlotta Faith-Ell delade ut priset "Årets Jämställdhetsstjärna 2015" till Maria Nordqvist från SMC.