SMC vädjar om hjälp från fackförbunden när S, V, Fi och Mp sviker MC- och mopedpendlarna

2016-05-11

För många låg- och medelinkomsttagare är moped eller motorcykel det enda alternativet för att ta sig till och från arbete och skola. Att införa parkeringsavgifter på 2000 kronor i månaden utan att utreda konsekvenserna ser SMC som ett svek mot MC- och mopedägarna i Stockholm. SMC vädjar nu till samtliga LO-förbund, PRO och ABF att försöka få den politiska majoriteten i Stockholm att återremittera förslaget om P-avgift för MC och moped.