Nyregistreing av MC fortsätter att öka

2016-12-07

2016 blir ett plus-år för de flesta MC-kategorier som redovisas i branschens statistik. Mest ökar 125:orna. Hittills i år har 376 125-kubikshojar registrerats, en ökning med 32 procent jämfört med 2015. En annan kategori som ökar är de vi benämner street, det vill säga motorcyklar utan kåpor som är bra till det mesta, inte minst att arbetspendla med. 3672 stycken har registrerats hittills i år, en ökning med 17,5 procent jämfört med förra året.

Branschorganisationens statistik över nyregistrering av fordon visar att mopeder och motorcyklar ökar. Det är glädjande siffror. De fordonskategorier som dock gör allra störst ökningar är mopedbilar och trafktorregistrerade fyrhjulingar.


Nedan är den branschens färska statistik: 

Motorcyklar
Januari - november 2015: 9178 stycken Januari – november 2016: 9981 stycken + 8,7 % 

Mopeder
Januari – november 2015: 9750 stycken Januari – november 2016: 10 860 stycken + 11,7 % 

Mopedbilar
Januari – november 2015: 591 stycken Januari – november 2016: 1009 stycken + 70,7 %

Quadricycles
Januari – november 2015: 2727 stycken Januari – november 2016: 2704 stycken - 0,8 %

ATV
Januari – november 2015: 6585 stycken Januari – november 2016: 5797 stycken - 12 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – november 2015: 1151 stycken Januari – november 2016: 2261 stycken + 96,4 %

Snöskotrar
Juli – november 2015: 3181 stycken Juli – november 2016: 2501 stycken - 21,4 %

 

Enbart november 2015  2016
Mc                           238    308  + 29,4 %
Moped                     374    321  - 14,2 %
Mopedbil                  95     139  + 46,3 %
Quads                     197    332  + 68,5 %
ATV                         487    505  + 3,7 %
Traktor                    119     277  + 132,8 %
Snöskoter               2041  1758  - 13,9 %

Läs mer på McRF:s hemsida