Ny föreskrift om MC- och mopedhjälm

2016-04-01

Synbarhet är viktigt. Vi på SMC arbetar på olika sätt för att öka trafiksäkerheten för motorcyklister. Därför välkomnar vi en ny föreskrift för motorcykelhjälmar. Det handlar om att alla nytillverkade MC- och mopedhjälmar ska förses med en orange ljusbåge med blinkande diodljus.

edit. APRIL, APRIL...
den här artikeln är ett aprilskämt


Förslaget om ”Blinkande ljus på hjälmar för motoriserade oskyddade trafikanter” har varit ute på remiss sedan oktober. SMC inbjöds dessförinnan av Svenska Trafikmyndigheten att delta i utvecklingen av produkten. Under sommaren 2015 har flera prototyper testats. Bland annat har en ljusramp längs hjälmens sidor och med en tio centimeter hög ljusbåge upptill utvärderats och konstaterats utgöra den bästa ljuskällan för ökad synbarhet. Även hjälmfyren, som är en så kallad saftblandare, som fästs med sugkopp uppe på hjälmen har provats ut. Just den skall användas som extra tillbehör kvälls, och nattetid.

Alla nytillverkade MC-hjälmar ska förses med ljusbågen. Hjälmfyren är ett tillbehör. 

SMC:s ordförande Stefan Dangardt och generalsekreteraren Jesper Christensen ser mycket positivt på den nya förordningen. De glada för att SMC fick vara med och utforma produkterna. Bland annat har Jesper gjort studiebesök på MotoGP-banorna för att undersöka hur ljusdioderna fungerar i hög fart genom att låta bland annat Valentino Rossi testköra hjälm med diodramp. Just den rampen som kommer för oss landsvägsmotorcyklister var inte testbar på racingbanorna då den tio centimeter höga bågen störde aerodynamiken. Dock kunde testföraren och de bakomvarande förarna konstatera att själva lysdioden syntes mycket bra längs hela banan.  

-  De förslag som först kom fram var helt orimliga. Inledningsvis föreslog Trafikmyndigheten att vi motorcyklister skulle ha en stor lysande diodplym baktill på motorcykeln. Därefter föreslogs en större hjälmfyr, förklarar Christensen.

Båda dessa förslag satte SMC snabbt stopp för, dels på grund av att de utgjorde alldeles för stora vindfång och dels för att hjälmfyrens höga vikt skulle innebära direkt fara för motorcyklisten vid kollision. Hjälmar ska vara så lätta som möjligt!

De produkter som nu tagits fram är både säkra och relativt små. Dessutom kan de köpas som tillbehör och enkelt eftermonteras på äldre hjälmar. Den nya förskriften om hjälmar träder ikraft den 29 februari 2017.   

-  Visst blir en extra kostnad för oss motorcyklister eftersom nya hjälmar kommer att öka i pris samt att många kommer att vilja köpa den här extrautrustningen, men det tror jag att vi kan stå ut med. Vi på SMC har dessutom lyckats få till bra priser via en av våra samarbetspartners.

I SMC:s webshop hittar du både diodramp med ljusbåge och hjälmfyr.  

Ordförande Stefan Dangardt och generalsekreterare Jesper Christensen har samarbetat i projektet för att ta fram bra och trafiksäkerhetshöjande produkter.

- Vi kunde inte låta bli att skratta åt vissa förslag som kommit fram. Stora lysande diodplymer på motorcyklarna, nej tack!, säger Jesper och Stefan bestämt.

Stoppad modell
Denna större modell av hjälmfyr testades under sommaren 2015 men SMC konstaterar att den både utgör för stort vindfång och att den tillför hjälmen allt för stor vikt för att vara säker för MC-föraren.

Jesper besökte MotoGP-banor för att låta Valentino Rossa köra testvarv med ljusdioderna. Bakomvarande förare bekräftade att ljuset syntes bra längs hela banan, även när de hamnade längre bak i ledet.