Motorcyklister – visa vad ni tycker!

2016-04-13

Under gårdagen höll SMC ett sista möte med politiker i Trafiknämnden, innan de ska ha sitt sammanträde och fatta beslut om P-avgifter. Både politiker och tjänstemän har fått många skrivelser, samtal och besök av SMC. Ändå befarar vi att beslutet om P-avgifter för motorcyklar och mopeder klass I inte kommer att ändras. Det är stor risk att politikerna i Stockholm fattar beslut om världens högsta P-avgifter för MC och moped. De inser inte att det kommer att skapa trafikkaos. Därför - ställ upp på alla manifestationer och demonstrationer som görs. Visas vad du tycker om detta!

-  Hela idén med förslaget är att minska biltrafiken i Stockholm och det tror man att man kan göra göra genom att införa världens högsta P-avgifter för MC och moped. Det finns ingen logik, säger Maria Nordqvist på SMC, som så sent som igår uppvaktade politiker för att de ska ta sitt förnuft till fånga.

I morgon, torsdag, klockan 16 ska nämnden fatta sitt beslut. Därefter tas det slutgiltiga beslutet hos kommunfullmäkrige den 13 juni. SMC har in i det sista försökt förmå nämndens politiker att inse att deras förslag inte leder till det resultat de vill uppnå - mindre trängsel och bättre trafikmiljö.

SMC har genom remissvar, många möten och många skrivelser försökt påverka, men vi ser en stor risk att det inte hjälpt. En del politiker är helt eniga med SMC och försöker påverka övriga i sitt parti. Några har lyckats medan andra är helt oförstående till att motorcyklar och mopeder inte ska betala lika höga P-avgifter som bilar.

- Det är uppenbart, och obegripligt, att man anser att motorcyklister och mopedister är en trafikgrupp som man kan jämställa med personbil och därför inte behöver utreda speciellt i underlaget till parkeringsstrategi, säger Maria.


Bland motorcyklisterna i Stockholm kokar det av ilska. På Facebook har det bildats en grupp för att skapa demonstrationer. I lördags skedde en sådan demonstration på Sergels torg. Nu på torsdag, i samband med nämndens möte kommer nästa att hållas. SMC uppmanar alla som kan att i god tid åka till Stadshuset i Stockholm och visa sitt missnöje. Vårt förslag är att du motorcyklist parkerar din motorcykel på en bilruta, betalar din biljett och förklara gärna för de bilister (politiker?) som anländer till Stadshuset varför det är svårare än vanligt att hitta parkeringsplats.

Obs, lagen säger att man ska parkera i vägens färdriktning - som en personbil, så ställ dig inte på tvären (mer än mot förslaget).

Om nämnden fattar det beslut vi befarar planerar SMC att hålla ytterligare en manifestation - med start den 23 april - för att visa inför kommunfulmäktige att nämndens förslag är dåligt. Mer om detta kommer senare.

Läs mer om förslag till nya P-regler för MC.

Ett tips:

Om du parkerar motorcykeln på en bilruta, skriv gärna ut denna och sätt under vindrutetorkarna på bilarna runt omkring. Klicka på bilden för att ladda ner.