Medical Card kan rädda liv

2016-04-04

För femte året i rad skickar SMC ut klisterdekaler "Medical Alert Sticker" och informationskorten "Medical Card" till samtliga medlemmar. Syftet är att informationen på korten ska ge snabb och adekvat vård i händelse av olyckor. Responsen har varit enormt positiv från räddningsarbetare och medlemmar själva. Mer än en miljon Medical Card har distribuerats runt om i världen.