Krasch på spill fick oväntat efterspel

2016-03-21

Varje år kör ett antal motorcyklister omkull varje år på olje- och dieselspill. Bedömer Trafikförsäkringsföreningen att det är ett annat trafikförsäkringspliktigt fordon som orsakat spillet ersätts normalt skadan med avdrag för självrisk. En medlem MC-olycka i Värtahamnen 2015 ledde till att både motorcyklisten fick bidrag till del av självrisken och försäkringsbolaget ersätts för sina kostnader. Det visar att den som råkar ut för en krasch på spill ska söka ersättning hos TFF och inte bara via sitt försäkringsbolag.

Varje år kör ett antal motorcyklister omkull varje år på olje- och dieselspill. Dessa fläckar kan vara riktigt hala och finns framförallt i cirkulationsplatser, kurvor och utfarter från bensinmackar. Spillet kommer oftast från bussar och lastbilar som läcker, har överfyllt tanken eller glömt att skruva tillbaka tanklocket efter tankning. Oftast är det svårt att veta vilket fordon som läckt och vållat olyckan. Bedömer TFF att det är ett annat trafikförsäkringspliktigt fordon som orsakat spillet och att händelsen inte är alltför gammal, ersätts normalt skadan med avdrag för självrisk med 2 225 kronor.

I juni 2015 kraschade Börje Nordlander med sin motorcykel på ett stort oljespill i Värtahamnen. Det var riktigt halt på platsen och Vägassistans tillkallades för sanering. Varningsskyltar satt uppe flera dagar efter olyckan. Börje blev blåslagen och mörbultad men klarade sig utan allvarliga skador.

Reparation av motorcykeln kostade 51 996 kronor och ersattes av försäkringsbolaget If, med avdrag för 6 000 kronor i självrisk. Börje var inte helt nöjd med detta och fick tips från SMC att ansöka om ersättning för självrisken från TFF. Resultatet blev positivt för Börje som fick 3 775 kronor från TFF. Ännu bättre blev det för If. TFF bedömer nämligen att If kan begära regress på skadekostnaden. TFF har bedömt att den stora oljemängden sannolikt kom från ett okänt motorfordon som sedan vållat MC-olyckan. 

-          Detta är positivt inte bara för If men även för alla MC-förare. Försäkringsbolagen kan bli bättre på att utreda den här typen av skador och begära regress från TFF och inte bara från väghållaren, säger Dan Falconer, If.

Ett tips från SMC till dig som kör omkull på olja, diesel och andra spill i trafiken är att begära intyg som bekräftar omfattningen av läckaget från det företag som sanerar vägen. Det hade Börje och tillsammans med polisanmälan styrkte det att olyckan vållats av ett okänt fordon. 

Länk till skadeståndssidan hos Trafikförsäkringsföreningen, TFF. 


Så här kan det sluta om man hamnar på ett dieselspill. Obs, bilden är från en tidigare olycka på annan plats och har inget med det aktuella ärendet att göra.