Enklare att beslagta fordon

2016-01-21

SMC har under flera år uppmärksammat problematiken kring körkortslösa och berusade förare som dödas i hög hastighet på motorcyklar som ofta är olagliga att köra på väg och dessutom inte ägs av personen som kör ihjäl sig på den. Detta är inget unikt för motorcykel, samma problematik finns på bilsidan. SMC har under flera år framfört att denna grupp inte nås med traditionella trafiksäkerhetsåtgärder, här krävs särskilda insatser av polisen. 1 april 2015 trädde nya regler i kraft med syfte att öka antalet förverkade fordon vid vissa trafikbrott (rattfylleri, grovt rattfylleri och grov olovlig körning) för att förhindra fortsatt brottslighet.

Åklagarmyndigheten har publicerat riktlinjer (RättsPM2015:1) för hur fordon kan förverkas och beslagtas. Polisen i Västra Götaland tyckte dock att de begränsade möjligheterna att beslagta och förverka fordon i förhållande till vad regeringen egentligen ville. Eftersom Polisens centrala rättsavdelning inte kommit ut med några riktlinjer har Polisen i Västra Götaland tagit fram egna. Dessa är tydliga och tuffare än Åklagarmyndighetens PM och började gälla 15 januari 2016.

Samma dag som de nya riktlinjerna började gälla beslagtogs den första bilen av en kille som körde utan körkort för andra gången. Polisen i Västra Götaland vill pröva den nya lagstiftningen och vara aktiva med att beslagta fordon och skicka ärendena vidare till åklagare. Riktlinjerna ska utvärderas inom ett halvår.

Reglerna innebär att  det blivit enklare för polisen att beslagta och förverka fordon från förare som saknar körkort och som upprepade gångar och/eller kör rattfulla eller grovt vårdslösa. Polisen i Västra Götaland har tydliga riktlinjer för när fordon kan tas i beslag beroende på om den misstänkte äger fordonet och varit lagförd tidigare.  Även om det fordon som används inte ägs av den misstänkte föraren kan det beslagtas. Ägaren kan rapporteras för medhjälp till rattfylleri eller tillåtande av olovlig körning. Frågan om fordonet ska förverkas, utreds av polis och åklagare som får tid att utreda vem som äger och vem som använder fordonet.

-          Från SMC:s sida ser vi positivt på att polisen tar tag i körkortslösa personer som gång efter gång kör berusade och/eller drogpåverkade. De utsätter både sig själva och andra för livsfara vare sig de sitter i en bil eller på en motorcykel, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC.

-          I  Västra Götaland har vi haft många dödsolyckor där MC-föraren inte haft körkort. Ökade möjligheter till att beslagta motorcyklar från dessa ”icke motorcyklister”  kan leda till sänkta olyckstal, säger Christensen.

Är du en av dem som kör motorcykel utan körkort? Då är det hög tid att du skaffar ett körkort nu! 

Nya riktlinjer för Polisen i Västra Götaland angående beslag av fordon.

Göteborgsposten 16 januari -beslag av fordon utifrån nya regler.  

Åklagarmyndighetens RättsPM 2015:1

Trafikbrottslagen.

 

En tredjedel av dem som dödades på tvåhjulig motorcykel 2011-2014 saknade körkort. En majoritet var berusade/påverkade av droger. Klicka på bilden nedan och läs mer i SMCs skrift: Extremt beteende - främst en fråga om olovlig körning.