Enkät om eCall

2016-03-29

Från 1 april 2018 kommer alla bilar att utrustas med eCall, ett system som skickar automatiskt larm i händelse av olycka. Motsvarande krav finns inte på motorcyklar av olika anledningar som tekniska problem, att motorcyklisten och motorcyklisten skiljs åt vid olycka och att motorcyklar faktiskt välter utan att det sker något allvarligt. Nu vill ett europeiskt projekt ha svar från motorcyklister om hur man ser på eCall.

Länk till enkäten.  Den finns på fem språk, dock ej svenska. Den frågar inget om hur du ser på eCall. 

" Motorcycle eCall is a research activity within the I_HeERO project. I_HeERO will prepare eCall for Powered Two Wheeled (P2W) vehicles. The project will define the requirements and architecture of an eCall device, and a reliable triggering mechanism for PTW. It will identify the determining factors for accidents and injury severity, and define a minimally complex system architecture to improve industry and market update." 

Läs mer om projektet här.  Så här beskriver man bakgrunden till enkäten: