Viktig rapport ger ny riktning för MC-säkerhet

2015-11-13

Organisationerna FEMA och FIM Europe välkomnade vid en middag i EU-parlamentet den nya rapporten om MC-säkerhet från OECD-ITF (Organisation for Economic Cooperation and Development – International Transport Forum). Rapporten klarlägger officiellt att det finns 50 miljoner motorcyklar, skotrar och mopeder i världen som väghållare och beslutsfattare måste inkludera i transport- och säkerhetspolicys parallellt med 62 miljoner bilar.

Processen med att ta fram rapporten började 2008 med OECD-ITF-konferensen i Lillehammer, Norge. Den arrangerades i samarbete med Fema. FIM fanns också på plats liksom självklart SMC tillsammans med experter och MC-organisationer från hela världen. Man beslutade att ta fram en rapport som blev klar under 2014. 

Rapporten innehåller en rad principiella rekommendationer som är en inriktning för länder i hela världen att utgå ifrån, inklusive Sverige som varit delaktiga i författandet. Motorcyklister kan också förvänta sig att innehållet i dokumentet respekteras och används av beslutsfattare i EU där många beslut fattas idag. Politiska ledare och tjänstemän i Bryssel är inbjudna att använda resultatet! 

Värd för middagen var EU-parlamentariker Wim van de Camp, hängiven MC-förare. Övriga deltagare från vänster Anna Zee – President i FEMA, Rolf Frieling - Biker Union - Tyskland, John Chatterton-Ross - FIM, Inés Ayala Sender - EU-parlamentariker, Wim van de Camp  -EU-parlamentariker, Jan Breckwoldt - Suzuki Tyskland, Veronique Feypell de La Beaumelle - International Transport Forum ITF, Steve Aeschlimann - FIM, Didier de Radiguès -f d roadracingstjärna, Jesper Christensen - FIM (SMC), Morten Hansen - NMCU Norge, Silvio Manicardi - Vice President FIM Europe


Samtidigt som OECD-ITF-rapporten publiceras har Fema och FIM Europe publicerat ett gemensamt ställningstagande som omfattar sju viktiga punkter:

MOBILITY: PTWs are becoming an important component of the transport system and therefore need to be properly integrated into mobility plans. 

TRAINING: Novice riders of every kind of PTW should be trained.

 AWARENESS : Perception and awareness of PTWs by other road users have been recognized as part of the critical points characterizing the problems of interaction of these vehicles within the traffic system. 

INFRASTRUCTURE: The road environment has a significant influence on the risk of crashes involving PTWs. 

ITS (INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM):  It is essential that the view and needs of the motorcyclists be properly understood and researched and this knowledge be used to develop the design of ITS devices, which are acceptable to them. 

RESEARCH: Additional research is needed to better understand current challenges related to PTW mobility and safety.

SAFE SYSTEM: The safe system approach recognises the fact that road users can make mistakes, or take inappropriate decisions; the role of the system is first to minimize the production of these errors and secondly to prevent road users from death and serious injuries when errors occur.

Prioriteringslistan från OECD 2008.