Motorcyklisternas röst är stark i EU

2015-12-02

SMC har ledande positioner i både FIM och Fema, två internationella MC-organisationer som arbetar med trafikpolitik. Dessa två organisationer har inlett ett tätt samarbete och talar nu med en gemensam stark röst och företräder därmed närmare 37 miljoner europeiska hojåkare i MC-politiska frågor. Internationellt har vi stora framgångar och ingår i bra samarbeten med stat och myndigheter men nationellt ser SMC en fara i det ansträngda läge som råder.

Nyligen deltog SMC i debatt där OECD:s rapport om MC-säkerhet presenterades.
OECD-rapporten innehåller en rad principiella rekommendationer som är en inriktning för länder i hela världen att utgå ifrån, inklusive Sverige som varit delaktiga i författandet. Mer om mötet och rapporten kan du läsa i denna artikel.

Både FIM och Fema har ställt sig bakom denna rapport och förväntar sig att innehållet ger resultat i samtliga länder. I Sverige råder dock ett ansträngt läge i arbetet med att ta fram en nationell MC-strategi och SMC ser en fara i att OECD-rapporten inte kommer att användas som underlag i svenskt trafiksäkerhetsarbete.

- Jag hoppas att vi får till ett lika bra samarbete med svenska myndigheter som vi har i andra länder, där vi MC-organisationer ses som en viktig samarbetspart och har en stakt röst inom MC-politiska frågor, säger Jesper Christensen.

Se MC-Folkets videoreportage från Bryssel