Nyheter från Transportstyrelsen

2015-12-21

Från årsskiftet tillåts två nya fordon. Det är en snabbare traktor och en motoriserad cykel som klassas som moped klass II. Den som kör en motoriserad cykel måste ha cykelhjälm. 1975 infördes hjälmlag på motorcykel i Sverige. 41 år senare införs kravet på terrängskoter - ett bra beslut anser SMC. Dessutom införs maxfart på 45 km/timme för EU-mopeder från årsskiftet.

Transportstyrelsen är den myndighet som utarbetar föreskrifter för fordon på väg i Sverige. Vid årsskiftet införs nya regler för fordon och hjälmanvändning. 

Läs mer om fordonsreglerna för de nya fordonstyperna 

Från årsskiftet införs även en maxhastighetsgräns på 45 km/timme för moped klass I. Oavsett om de kan framföras i över 45 km/timme får de inte köras fortare. De får självklart inte trimmas.  Den nya särskilda hastighetsgränsen för moped klass I införs för att öka säkerheten genom att minska möjligheten att köra fortare än 45 km/h. 

Det har varit svårt för polisen att konstatera om mopeden är trimmad eller inte.Genom att polisen nu förutom att kontrollera trimning även kan rapportera fortkörning över 45 km i timmen, ökar möjligheterna att bevaka att mopederna inte körs fortare än det är tänkt. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida. 

Det har länge krävts skyddshjälm för den som kör motorcykel eller moped (oavsett om motorcykeln har två, tre eller fyra hjul). Nu införs motsvarande krav för den som kör terränghjuling, snöskoter eller den nya traktor b, om karosseri saknas.Läs mer om hjälmkrav på terrängskoter. 

Hur ser egentligen en motoriserad cykel ut? 
Vi frågade Berit gibbs, VD vid Cykel Motor och Sportfackhandlarna. Hon svarade: 

" Det är svårt att hitta bra bilder på motoriserade cyklar. Den säljs ännu inte i Sverige och det t finns en uppsjö av tänkbara modeller. Transportstyrelsen och Trafikverket har presenterat en bild vid ett idéseminarium i år. Den visar tydligt att det är fantasin som sätter gränserna! "