Nya MC-reglerna beslutade

2015-11-20

Torsdag 19 november implementerades en helt ny EU-förordning i Sverige efter beslut i riksdagen. Förordningen får stor betydelse för framtidens motorcyklar och mopeder. De nya reglerna har till exempel krav på ABS på alla motorcyklar över 126 kubik och nya avgaskrav. EU-förordningen träder i kraft 1 januari 2016 och gäller alla nya motorcyklar i EU/EES.

En EU-förordning införs i svensk lag samma dag som den börjar gälla. Några svenska lagar och föreskrifter har ändrats för att införliva EU-reglerna men det har inte berört motorcyklar. 

SMC har följt ärendets gång under ett antal år genom våra Fema och FIM i Bryssel. Genom förordningen införs krav på ABS på alla motorcyklar över 126 kubik och nya avgaskrav införs. För mindre motorcyklar med max 125 kubik krävs CBS, Combined Brake Systems. Hållbarhetskrav införs på motorcyklarnas avgasrenande utrustning (3 500 mil).OBD (On Board Diagnostic systems) är också ett krav på MC från 2016. Kraven gäller alla nya motorcyklar som ska föras ut på den inre EU/EES-marknaden.  

För de franska motorcyklisterna får förordningen stor betydelse eftersom Frankrike haft en maxgräns på 100 hk för motorcyklar. 

En mycket viktig fråga för både ökad konkurrens bland verkstäder och ökad frihet för konsumenterna är att alla MC-tillverkare måste ge samtliga verkstäder information om service och reparationer på ett enkelt sätt till en rimlig kostnad, utan restriktioner. Alla verkstäder ska också få information om OBD. 

På MC-sidan har Sverige endast föreslagit kosmetiska förändringar av lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) vilket betyder att den nya förordningen träder i kraft 1 januari 2016 parallellt med svenska lagar och föreskrifter på området. 

Förändringar i övrigt är nya fordonstyper, en ny snabbgående traktor och ett nytt tvåhjuligt motorfordon. Därför ändras de svenska reglerna så att fordonen kan typgodkännas och tillåtas i trafik. Betydelsen av beteckningen cykel ändras också, och en effektbegränsning införs för vissa typer av eldrivna fordon i kategorin cykel.

Läs mer om ärendet och beslutet på riksdagens hemsida. 

Vad har SMC och FEMA gjort i frågan innan beslut i EU?

Förordning 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, gäller från 1 januari 2016.