Mycket gemensamt med australiska MC-olyckor

2015-11-20

Oavsett vilken rapport man läser om MC-olyckor i världen så är likheterna uppenbara mellan länderna. Det handlar om allt från ålder, erfarenhet, MC-modell och användning av skyddskläder. Austroads har gjort en intressant studie baserad på 102 olyckor, varav tio dödsolyckor, i ett område under två års tid. Olycksgruppen har jämförts med en kontrollgrupp. Rapporten är klart läsvärd för dig som är intresserad av MC-säkerhet.

Syftet med studien var dels att undersöka sambandet mellan förare, motorcykel, väg och andra faktorer samt motorcyklistens inblandning i allvarliga olyckor, dels att titta på hur hela systemet (förare, fordon och olycksplats) påverkade vilka skador som uppstod hos svårt skadade motorcyklister. 102 allvarliga olyckor (därav tio dödade) jämfördes med en kontrollgrupp av 99 motorcyklister. En expertpanel studerade resultaten.

Studien visar att förare på sporthojar oftare var inblandade i olyckor. Att köra en MC  man inte har erfarenhet av ökade också olycksrisken. Ju äldre förare, desto lägre risk för att råka ut för en olycka. Men, i händelse av olyckor får de äldre förarna stanna kvar längre på sjukhuset. Olycksrisken är högre på utflykter jämfört med vid pendling till arbete. 

Studien har också tittat på effekter av skyddsutrustning. Föga förvånande visar den att integralhjälmar skyddar bättre vid en olycka jämfört med en öppen hjälm som gav fler ansiktsskador. Skyddsutrustning minskade skärskador och köttskador. Men, studien visar också att vissa specifika MC-kläder inte ens skyddade mot lindriga skador. Inte heller skydden fungerade i samtliga olyckor. 

Några teman har konkluderats i studfien. Temat ‘riders need to be seen’ innehåller faktorer

 • som att motorcykeln som fordon inte syns tillräckligt bra, 
 • döda vinklar i bilar
 • mänskliga felbeteenden som att andra trafikanter inte ser mc-förare och har svårt att bedöma deras hastighet
 • MC-förare som inte håller avstånd och har fel placering på vägen
 • skymd sikt i korsningar och kurvor som döljer motorcyklisterna

Temat "motorcyklisten måste stanna i tid"  tar upp faktorer som

 • förbättrad fordonsteknik (ABS är inget krav i Australien)
 • hög hastighet
 • bättre bromsteknik, bättre körteknik
 • förbättrad sikt för att fatta rätt beslut och kunna stanna i tid 
 • belagd vägren för undanmanöver 
 • Bra vägunderhåll för att möjliggöra inbromsning


Inom ramen för tema "erfarenhet"  konkluderade expertpanelen  vikten av erfarenhet av MC-körning och ökad risk då man kör en MC man inte har kört tidigare. Man pekade också på sambandet mellan erfarenhet/kompetensnivå och svårighetsgraden på den väg man kör.

Förslag till åtgärder
De åtgärdsförslag man kommit fram till baserat på dessa teman är förbättrad fordonsteknik, behovet att att få motorcyklisterna att köra riskmedvetet, att förbättra vägmiljön för motorcyklister samt att öka uppmärksamheten för motorcyklister bland andra trafikanter.

SMC konstaterar att det finns många likheter i olyckorna som sker i Australien och Sverige och de bakomliggande faktorerna som vållat olyckan. Vi kan lära oss mycket genom att ta del av andra länders säkerhetsarbete för motorcyklister.  Samarbete med andra länder i forskning på området är också önskvärt. 

Rapporten i sin helhet

Sammanfattning


SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen träffade ledningen i systerorganisationen Motorcycling Australia i samband FIM:s årsmöte 12 november.
Från vänster;
director John Bolito, Peta Thomas från womens programme, Jesper Christensen, Tania Lawerance President of Motorcycling Australia.