Fler körkortslösa bland årets dödsolyckor på MC

2015-11-19

42 personer har omkommit på tvåhjulig motorcykel under 2015, det är tretton fler jämfört med året innan. SMC beklagar att de senaste årens sjunkande olyckstal inte fortsatt i år. Även om SMC inte tagit del av djupstudier av olyckorna konstaterar vi att det många dödats i kollisioner med andra fordon. Av 40 förare saknade åtta personer giltigt MC-körkort.

2014 var ett rekordår sett till dödsolyckor på motorcykel. 29 dödade på tvåhjulig MC var den lägsta siffran någonsin. 2015 blev tyvärr ett år då trenden vändes. Till och med mitten av november har 42 personer omkommit på tvåhjulig MC. 

En förklaring till fjolårets rekordlåga siffra var att antalet dödade utan körkort var ovanligt få, bara fyra personer vilket motsvarar 14 procent. I år har åtta av 40 förare saknat körkort  vilket motsvarar 19 procent av MC-förarna i samtliga olyckor. 

I drygt hälften av dödsolyckorna (23 stycken) har motorcyklisten kolliderat med ett annat fordon. I två av olyckorna har MC-föraren krockat med en älg. En kollision med en grävling ledde till att MC-föraren krockade med ett räcke. Endast en person har omkommit i en räckesolycka i år jämfört med sex personer ifjol.  Sjutton personer har omkommit i singelolyckor.

Trafikverkets avidentifierade lista över de 42 omkomna på MC (väg, plats, MC-typ, ålder, kön och primärt krockvåld). 

Av 42 omkomna var tre stycken kvinnor, resten män. Av 42 omkomna var 40 förare och två passagerare. Så här ser statistiken ut för perioden 2009-2015. Medelåldern är drygt 42 år. 
Observera att statistiken för 2015 är preliminär och omfattar perioden t o m 18 november.

År Dödade på tvåhjulig MC 
2015 42
2014 29
2013 39
2012 30
2011 42
2010 36
2009 47
Snitt 37,86


Statistik över dödade, svårt skadade i förhållande till MC-beståndet 2000-2014. 

Transportstyrelsens sida med olycksstatistik.

Extremt beteende - främst en fråga om olovlig körning version 2.0.