Var tredje bilist struntar i stopplikten

2013-10-17

En av tre bilister stannar inte vid stopplikt. Det visar en undersökning som Motormännens vägombud genomfört runt om i landet. Sämst på att följa lagen var taxiförare. Näst efter bussförare är motorcyklister bäst att följa lagen.

Det är Motormännens vägombud som har gjort undersökningen som bygger på 4 672 observationer i 15 kommuner. Resultatet visar att var tredje trafikant struntar i att stanna i korsningar där stopplikt råder. Bland privattrafikanter (personbils- och mc-förare) var andelen som inte stannade 33 procent. Motsvarande andel bland yrkestrafikanter (buss-, taxi- och lastbilsförare) var 31 procent.

- Resultatet är nedslående, men inte överraskande. Skulle fler ha ett gott trafikantbeteende och följa stopplikten skulle olycksrisken minska och trafiksäkerheten öka, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

- MC-förare är bättre på att följa stopplikten. Troligtvis beror det på att riskmedvetenheten i trafikantgruppen är högre och att de är medvetna om att de syns mindre i trafiken.

Kvinnor är enligt undersökningen något mindre benägna att bryta mot stopplikten än män. Av kvinnorna struntade 30 procent att stanna vid stoppskylten, jämfört med 33 procent av männen.

- Förare som inte följer stopplikten får en sämre uppsyn över trafiken och riskerar sin egen och andras säkerhet. Att inte stanna vid stopplikt är ofta bara ett av flera tecken på bristande respekt för trafikreglerna.

Mätningarna gjordes vid två tillfällen i rusningstid på orter i följande M-distrikt: Umeå, Östersund, Sundsvall, Dalarna, Eskilstuna-Strängnäs, Gotland, Östergötland, Västervik, Kalmar, Skaraborg, Göteborg, Nordvästra Skåne, Östra Skåne och Sydvästra Skåne.

Resultatet:

 

Så många stannar inte
Personbil 33%
Mc 22%
Taxi 47%
Buss 19%
Lastbil 32%
Genomsnitt 32%