Var finns lediga körprov?

2013-05-28

Som ett led i att minska köerna till körprov för motorcykel publicerar Trafikverket varje vecka lediga provplatser. Uppgifterna är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider, summa kapacitet samt andel lediga provtider i procent. Ögonblicksbilderna visar bokningsstatus från och med nästa vecka och sju veckor framåt. Uttaget görs vid midnatt och uttagsdatum anges på tabellernas första sida.

Observera att provtider ständigt bokas på, bokas om och bokas av vilket gör att bokningsstatus inte är densamma direkt efter uttaget!

Lediga platser redovisas per vecka och provort. Länk till Trafikverkets hemsida där bokningsläget 27 maj framgår.