Hjälp FIM genom att svara på enkät

2013-04-17

FIM låter göra en internationell undersökning som ska ge insikt om behov, önskemål och värderingar som motorcyklister i olika europeiska länder har. Hjälp till genom att svara på en enkät!

Undersökning är riktad till medlemmar i Sveriges MotorCyklister, SMC. Syftet med undersökningen är att få en inblick i de behov, önskemål och värderingar som motorcyklisterna i SMC har.
Studien ska ge kunskap i hur MC-körning värdesätts i allmänhet samt visa vilka fördelar motorcyklister skulle se med att vara medlem i en internationell motorcykelfederation. Resultatet kommer att fungera som underlag för vidare studier om “International Leisure” av doktorand, Loryn King.
Förutom i Sverige kommer samma undersökning att genomföras i:
• Frankrike
• Italien
• Nederländerna

Undersökningen tar dig mindre än 15 minuter att fylla i. Läs frågorna noggrant och besvara dem ärligt. Svaren förblir anonyma. Sista datum att fylla i enkäten är 22 april.

OBS. Om ditt distrikt saknas som alternativ för val av region, välj det som ligger närmast där du bor.


Länk till undersökningen