Två viktiga remissvar skickade idag

2013-02-22

SMC svarar på många remisser som rör SMC och våra medlemmar. Idag skickades på Cykelutredningen och Trafikverkets förslag på åtgärder för att nå etappmålen 2020.
SMC efterlyser en MC-utredning som tittar på regler och förutsättningar för motorcyklister i samma anda som Cykelutredningen. SMC har andra förslag på åtgärder än de som Trafikverket föreslår i sin konsekvensbeskrivning.

Hur når vi etappmålen?
Trafikverket har i en skrivelse till Näringsdepartementet föreslagit en rad åtgärder för hur olyckstalen ska sjunka och nå etappmålen 2020. SMC konstaterar att mycket lite rör MC, att ingen konkret sägs för säkrare vägmiljö för motorcyklister och att synbarhet/uppmärksamhet inte finns med överhuvudtagen. SMC vill inte att pricksystem införs, högre böter och tror itne heller att en ökad utbyggnad av ATK-kamerorna är lösningen på olyckorna i trafiken. SMC föreslår därför andra åtgärder för att nå etappmålen, bland annat fokus på gruppen som kör utan körkort, påverkade ochi extremt höga hastigheter.

Trafikverkets förslag.
SMC:s remissvar.

Cykelutredningen
Cykelanvändningen ökar i Sverige och samtidigt antalet skadade och dödade cyklister. Samhället uppmuntrar dessutom till ökad cykling och därför tillsattes för några år sedan Cykelutredningen. Förslaget är mycket omfattande (573+285 sidor) och har sett på regler för bland annat parkering samt planering och utformning av trafikmiljön. Man har också sett på andra trafikregler.

SMC har läst utredningen och konstaterar att det finns många likheter mellan trampcykel och motorcykel. SMC efterlyser en liknande utredning som ser på motorcyklisternas specifika behov. Ett omstritt förslag i utredningen är att trafikanter ska lämna företräde för cyklister och mopedförare klass II som passerar obevakade cykelöverfarter. Detta anser SMC inte vara något bra förslag, utfrån våra erfarenheter att andra trafikanter inte ens ser en motorcyklist i plankorsningar.

Cykelutredningen.
SMC:s remissvar.