Trafikverket planerar för sommarens körprov

2013-05-03

Under våren 2013 har Trafikverket satsat stort för att minska köerna till körproven och förbättra servicen för alla körkortstagare. Det handlar om förändrad semesterplanering, övertidsarbete, nyrekrytering av förarprövare samt förbättrad information om var det finns lediga körprov.
SMC hoppas att detta kommer att lösa problemen som uppstått tidigare år med långa köer till körprov.

SMC blev inbjudna av Karl-Erik Andersson, Trafikverkets förarprov, som informerade om Trafikverket Förarprovs sommarstrategi 2013. MC-eleverna är prioriterade vid köprov under sommarhalvåret. Antalet förarprövare för MC har inte minskat jämfört med tidigare år.

- Just nu pågår en nyrekrytering av förarprövare, ett 40-tal ska anställas. Dessa ska sedan genomgå internutbildning och är färdiga förarprövare till sommaren 2014. Då kommer tillgång på provtider att förbättras ytterligare, säger Karl-Erik.

Under april har 138 A-körprov genomförts för vilket är färre jämfört med 2012. Förklaringen är den kalla våren och det kan betyda att behovet kommer att vara större i slutet av säsongen. Den stora efterfrågan av körprov kommer delvis att lösas genom att 60 av förarprövarna väljer att inte ta ut semester under juni-juli-augusti mot en bonus.

För att förbättra situationen för trafikskolorna som genomför MC-utbildning kommer de att få möjlighet att boka hela eller delar av dagar från och med juni. Det betyder att en lärare kan åka med flera elever samtidigt för att genomföra körprovet vilket förenklar för utbildaren och gör det billigare för eleven. Detta kan vara en nackdel för privatister men det behöver inte vara det.

En klar förbättring sker vecka 21 då Trafikverket under sitt Pressrum kommer att publicera tillgängliga körprov i hela landet på webben för A, B och B utökad. Det ska ske minst en gång per vecka och betyder att du som ska genomföra körprov kan se var i landet det finns lediga platser.

De nya körkortsreglerna i år innebär inte bara nya prov för MC utan även andra behörigheter. Körkortsklassen B Utökad (personbil max 3500 kilo + släp max 750 kilo eller bil + släp maxvikt 4250 kilo) har formligen exploderat. Under årets första fyra månader har 9 578 genomfört körprov för utökad B.

- Behov av B utökad verkar vara outsinligt, berättar Karl-Erik Andersson. Det är till exempel många företag som bokar körprov för hela personalen, 50 personer. Körprov för B utökad försöker Trafikverket lösa genom övertidsarbete kvällar och helger.

Det är positivt att Trafikverket satsar på att minska köerna och förbättra servicen för alla som ska ta körkort i sommar, anser SMC. Och självklart önskar vi alla blivande motorcyklister lycka till med körkortet!

Trafikverkets pressmeddelande om körprov.