Tack Astra Zeneca MC Förening

2013-01-03

SMC:s Skadefond fick i slutet av 2012 en synnerligen generös donation. Hela 53.428,54 kronor skänktes till Skadefonden från Astra Zeneca Mc Förening. Klubben är avslutad. SMC har sökt någon i klubben men inte fått svar, därför antar vi att den stora summan är kvarvarande pengar från klubbkassan.
SMC riktar ett stort och varmt tack till medlemmarna i Astra Zeneca MC Förening för den generösa gåvan!

SMC:s skadefond lämnar bidrag till motorcyklister som skadats i samband med MC-olyckor. Totalt har 1 165 000 kronor delats ut sedan fonden skapades 1996. Fondens behållning har skapats genom donationer från SMC;s medlemmar, klubbar, enskilda och olika events. Vid verksamhetsårets slut 2012 fanns 1 564 000 kronor i Skadefonden.

Läs mer på Skadefondens sida.