Ta hojen till jobbet på måndag!

2013-06-14

Tänk dig att alla motorcyklister tar hojen till jobbet samma dag, skulle inte det vara
häftigt? Sveriges MotorCyklister, SMC, uppmanar alla svenska mc-förare att ta hojen
till jobbet måndag 17 juni. Motorcyklister i hela världen deltar i dagen som kallas "Ride to work".

Motorcykel är ett fordon som de flesta svenska motorcyklister enbart använder på fritiden och som ett hobbyfordon. Men, allt fler väljer att pendla med motorcykeln till och från jobbet. Istället för att sitta fast i en bilkö kan man snabbt, enkelt och billigt ta sig till jobbet. Studier från andra länder visar att om fler pendlar med MC och moped istället för bil skulle köerna minska betydligt.

I många svenska städer finns särskilda mc-parkeringar där man parkerar gratis. Ännu en anledning att välja två hjul istället för fyra för bilparkeringar är sällan gratis. I både Stockholm och Göteborg är motorcyklar och mopeder dessutom undantagna från trängselskatt. Det ger också en billigare resa!

Ta hojen till jobbet på måndag 17 juni, visa att vi finns, att vi är många och att motorcykel är ett bra fordon även för pendling.

Ride to work - den globala hemsidan.