Sveriges Motorcyklister prisar infrastrukturmininstern

2013-01-23

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd får utmärkelsen ”Rätt Tänkt” av SMC, för att hon lyckats gå från ord till handling i frågan om säkrare vägräcken för motorcyklister. Utmärkelsen delas ut på MC-Mässan som ministern inviger på torsdag.

SMC:s utmärkelse Rätt Tänkt delas ut som ett tack för en bra insats för motorcyklism och som en uppmuntran för fortsatt arbete i samma anda. Nu delar SMC ut Rätt Tänkt till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för hennes engagemang i räckesfrågan ur ett MC-perspektiv. Hon besökte Spanien våren 2012 och studerade på plats hur underglidningsskydd monterats i stor skala på räcken. Ministern uppdrog därefter åt Trafikverket att genomföra tester i Sverige. Några månader senare invigdes det första sidoräcket med underglidningsskydd, i Åkersberga. Nu pågår tester av fem räckesskydd på olika platser i Sverige och utvärderingen kommer förhoppningsvis att ge ännu fler underglidningsskydd på utsatta platser.

I slutet av 2012 nåddes SMC av ännu en glad nyhet i räckesfrågan. Alla räcken är ett hinder i vägmiljön som medför en stor risk för allvarliga skador då en motorcyklist krockar med dem. I regeringens uppdrag till Trafikverket att lämna en plan sägs under prioriterade åtgärder att hänsyn ska tas till motorcyklister vid ombyggnad av befintliga vägar, t ex vid mittseparering.

Det vanligaste krockvåldet i singelolyckor där en motorcyklist dödas är ett räcke. Det är bakgrunden till att SMC under 15 år kämpat för att vägräcken som sätts upp ska vara säkra för samtliga trafikanter, även motorcyklister. SMC anser att ett mitträcke inte bara ska förhindra kollisioner utan också minimera skaderisken för den som kör in i det. Vidare anser SMC att ett sidoräcke bara ska installeras när sidoområdet inte kan säkras på annat sätt. 

Priset Rätt Tänkt består av ett diplom som delas ut till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på SMC:s scen, monter A10:13 under MC-mässan i Älvsjö torsdag 24 januari klockan 10.40. Infrastrukturministern inviger mässan klockan 10.00 i entréhallen.

Juryns motivering:
”Sverige är världsmästare på att montera upp vägräcken både i vägarnas mitt och vid sidan. Vägräcken har dessutom nästan setts som synonymt med vajerräcken, trots att det finns räckestyper som är säkrare för motorcyklisterna. Innan ministern intresserade sig för frågan hände inte mycket.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har lyssnat på motorcyklisterna, studerat alternativ i andra länder och hon har fått teststräckor till stånd på bara några månader. Catharina Elmsäter-Svärd har dessutom begärt en plan för hur räcken generellt kan göras säkrare för motorcyklister på alla vägar som ska byggas om under de kommande tio åren.  Allt detta har skett på rekordtid.

Att lyfta räckesfrågan från ett MC-perspektiv tycker SMC är Rätt Tänkt!”

 

Mer information: Jesper Christensen, generalsekreterare SMC, 070-557 75 00

 


Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd inviger Sveriges första räcke med underglidningsskydd maj 2012, tillsammans med Jesper Christensen.