Stor ökning av återkallade körkort

2013-07-03

Transportstyrelsens statistik för återkallade körkort det första halvåret visar en kraftig ökning. 2010 återkallades 6831 körkort det första halvåret jämfört med 19960 det första halvåret 2013. En stor del av ökningen kan förklaras av extra kraftinsatser för att avsluta gamla ärenden och förbättringsarbetet som inleddes då Transportstyrelsen övertog körkortsverksamheten 2010 säger man i pressmeddelande 3 juli 2013.

Hur många körkort som återkallats på grund av förseelser på motorcykel framgår inte. SMC har efterlyst informationen.  

Den  vanligaste orsaken till att ett körkort återkallas är "en väsentlig överträdelse". Det rör sig i första hand om grova hastighetsöverträdelser, men omfattar också till exempel körning mot rött ljus, olovlig körning och brott mot väjningsplikt. Antalet återkallelser i kategorin ökade från 5 573 under första halvåret 2012 till 10 813 under första halvåret 2013. Det är nästan en fördubbling jämfört med året innan.

Antalet körkort som återkallas på grund av "opålitlighet i nykterhetshänseende" ökar också kraftigt. Från 223 under första halvåret 2012 till 746 under första halvåret 2013. Bakgrunden till en körkortsåterkallelse i denna kategori är antingen så kallade LOB-anmälningar (lagen om omhändertagande av berusad person) eller någon typ av narkotikabrott.

Under årets första sex månader återkallades drygt 4000 körkort på grund av rattfylleri eller drograttfylleri.

– Ökningarna på de här områdena handlar mycket om att vi numera direkt kan starta upp en utredning när vi får in signaler från polis eller andra myndigheter. Jag känner mig mycket tillfreds med att vi arbetat bort våra handläggningsköer, säger Katarina Fröberg, Transportstyrelsen.

Länk till Transportstyrelsens pressmeddelande.
Länk statistik första halvåret 2010-2013.