Stämning angående grus

2013-07-04

Många motorcyklister kör omkull på grus på belagd väg. En del ansöker om skadestånd från väghållaren, oftast Trafikverket. Tyvärr får ytterst få rätt. SMC hjälper varje år ett antal medlemmar att begära skadestånd och ompröva besluten. 4 juli 2013 skickar vi för första gången en stämningsansökan mot staten avseende självrisk vid en typisk grusolycka.
Nu väntar vi med spänning på resultatet!

SMC kontaktas ständigt under MC-säsongen av MC-förare som berättar om stora mängder grus på belagda vägar, utan varningsskyltar. SMC och Trafikverket har arbetat fram regler om specifikt snabellagning där överflödigt grus ska sopas bort inom 24-48 timmar. Så länge det finns löst grus på belagd väg är alla regler tydliga-varningsskyltar ska finnas.

Tyvärr slarvar en del entreprenörer med detta. Det leder i sin tur till ett antal MC-olyckor varje år. I de flesta fall leder det endast till skador på MC och skyddsutrustning men det finns också olyckor som leder till allvarliga personskador och i vissa fall döden.

- Jag tror att entreprenörerna inte förstår risken för omkullkörningar på motorcykel då det ligger mycket grus på vägen, särskilt i kurvor och i korsningar. Visste man det, skulle man förhoppningsvis skylta bättre och alltid sopa bort överflödigt grus, säger Maria Nordqvist, SMC.

Vid olyckor som uppenbart beror på klara brister i vägmiljön kan man ansöka om skadestånd från väghållaren. De flesta olyckor sker på statlig väg och ansökan görs till Trafikverket. Tyvärr får ytterst få rätt, trots bevisning i form av foton, vittnen och tydliga krav i kontrakt. SMC har via Rättsfonden hjälpt en medlem att stämma Trafikverket. Medlemmen fick rätt men de juridiska kostnaderna överstiger självrisken som är vad de flesta ansöker om.


Så här mycket grus låg det i korsningen där Tommy körde omkull

Därför har Maria Nordqvist, SMC, idag skickat en stämningsansökan till Falu Tingsrätt som ombud för Tommy Jensen, Värmland, som kraschade i en korsning där det fanns mängder av grus men ingen varningsskylt. Trots vittnen och foton fick inte Tommy någon ersättning, varken i första ansökan eller i samband med omprövning. Eftersom det är uppenbart att entreprenören inte fullgjort sitt arbete i enlighet med kontraktet och därmed vållat olyckan har SMC idag skickat stämningsansökan till Falu Tingsrätt.

Nu hoppas vi att Tommy får rätt!

Stämningsansökan.  Bilaga med foton.

Hur man ansöker om skadestånd vid problem på väg.
Tidigare grusolycka där medlemmen fick rätt mot Trafikverket.

 
En annan uppmärksammad grusolycka som inte är avslutad ännu.